Kapiti Chess Club - Promoting The Art Of Chess
Show Menu

Lars Dobbertin-King v David Scott

Game played 6/3/18 at a 55+5 time control. Result 1-0.

Click here to load this game
1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Bg5 e6 4. e3 Be7 5. Nf3 Ne4 6. Bf4 b6 7. Nbd2 Nxd2 8. Nxd2 dxc4 9. Bxc4 Bb7 10. Qg4 g5 11. Be5 h5 12. Qg3 Bd6 13. Bxd6 cxd6 14. O-O f5 15. h3 d5 16. Qe5 Ke7 17. Bd3 Nd7 18. Qg7+ Kd6 19. Nf3 Rg8 20. Qf7 Qe8 21. Ne5 Rf8 22. Qg7 Rg8 23. Qh7 Nxe5 24. dxe5+ Kxe5 25. Qxb7 Qc8 26. Qxc8 Raxc8 27. Rac1 h4 28. Rxc8 Rxc8 29. f4+ Kf6 30. fxg5+ Kxg5 31. Rf4 Rc1+ 32. Kf2 Ra1 33. a3 Ra2 34. Rb4 Ra1 35. Bb5 Rd1 36. Bd7 Rd2+ 37. Kf3 e5 38. e4 fxe4+ 39. Ke3 Rxg2 40. Rb5 Rg3+ 41. Ke2 Kf4 42. Rxd5 Rg2+ 43. Kf1 Kf3 44. Bg4+ Kg3 45. Rxe5 Rxb2 46. Rxe4 Rb1+ 47. Ke2 Rb2+ 48. Kd1 Rb3 49. a4 Ra3 50. Kc2