Kapiti Chess Club - Promoting The Art Of Chess
Show Menu

Zoe Kingston v Paul Hurring

Historical B Grade Championship game from 1997.06.04

Click here to load this game
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 f6 4. O-O Nge7 5. d4 d5 6. exd5 Nxd5 7. Re1 Nb6 8. Bb5 Qd5 9. Nc3 Qd6 10. Qe2 Nd7 11. dxe5 Ncxe5 12. Bf4 c6 13. Bc4 Be7 14. Rad1 Qc5 15. Ne4 Qxc4 16. Nd6+ Bxd6 17. Qxc4 Ke7 18. Nxe5 Bxe5 19. Bxe5 Nxe5 20. f4 b5 21. Qc5+ Kf7 22. fxe5 fxe5 23. Qxe5 Bb7 24. Rf1+ Kg6 25. Qg3+ Kh6 26. Rd6+ Kh5 27. Rf5+