Kapiti Chess Club - Promoting The Art Of Chess
Show Menu

Rosemary Kingston v Paul Hurring

Historical ladder match from 1996.03.20

Click here to load this game
1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. Bg5 e5 5. e3 e4 6. f3 Be7 7. fxe4 dxe4 8. c5 O-O 9. Qd2 Nd5 10. O-O-O Nxc3 11. Bxe7 Nxa2+ 12. Kb1 Nc3+ 13. Qxc3 Qxe7 14. Kc2 Bg4 15. Ne2 b6 16. h3 Be6 17. cxb6 axb6 18. g4 Nb4+ 19. Kb1 Ba2+ 20. Kc1 Nd3+ 21. Kd2 Nf2 22. Ra1 Nxh1 23. Rxa2 Rxa2 24. Bg2 Nf2 25. Qb3 Ra1 26. Qd5 Qb4+ 27. Nc3 Qxb2#